Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
714

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ПРЕКО 1000М3 И ГАСОВА ПРЕКО 30М3

Сврха одобрења
Избор адекватне локације има безбједоносни карактер

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико

Грана:
- Трговина на велико хемијским производима
Шифра:
G 46.7.46.75

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности (СФРЈ 20/71, 23/71)
Правилник о изградњи магистралних нафтовода и гасовода (СФРЈ 26/85)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Ситуациони план терена на којем се намјерава градити објекат
- Технички опис терена приказаног на ситуационом плану
- Технички опис објекта за који се тражи одобрење
- Опис, врста и количина запаљивих течности и гасова
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.