Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
197

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Сврха одобрења
Образовање обучених и оспособљених кадрова који могу да врше послове пројектовања, надзора, управљања и друге стручне послове у овим областима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Образовање

Грана:
- Образовање одраслих и остало образовање
Шифра:
M 80.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Борислав Адамовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-705

Имеил:  b.adamovic@mper.vladars.net

Закон(и)

Закон о рударству-прећишћен текст (РС 107/05)
Закон о геолошким истраживањима (РС 51/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о полагању стручног испита запослених на одређеним пословима у области рударства (РС 10/96)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о подносиоцу захтјева
-Подаци о радном искуству подносиоца захтјева
-Подаци о области за коју подносилац захтјева жели полагати стручни испит

Обавезна документација
-Изјава за коју се област у струци опредијелио подносилац захтјева
-Приједлог са три теме за обраду рада
-Диплома подносиоца захтјева (овјерен препис)
-Потврда о радном искуству
-Потврда о опису посла који подносилац захтјева обавља
-Потврда предузећа да је прописана стручна спрема за обављање послова за које кандидат полаже испит
-Доказ о уплати таксе (760 КМ)

Накнада у КМ
760

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.