Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
312

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ У ОБЛАСТИ РУДАРСТВА

Сврха одобрења
Стицање услова, односно провјеравање стручне способности за самостално обављање послова у области рударсва.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење осталих руда и камена
- Вађење руда метала
- Вађење сирове нафте и природног гаса
- Вађење угља и лигнита (мрког угља)

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење камена, пијеска и глине
- Вађење каменог угља
- Вађење лигнита (мрког угља)
- Вађење природног гаса
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда и камена, д. н.
- Вађење руда обојених метала
- Вађење сирове нафте

Грана:
- Дјелатности копова шљунка и пијеска, вађење глине и каолина
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење каменог угља
- Вађење лигнита (мрког угља)
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних ђубрива
- Вађење осталих руда и камена, д.н.
- Вађење осталих руда обојених метала
- Вађење природног гаса
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда уранијума и торијума
- Вађење сирове нафте
- Вађење соли
- Вађење тресета
- Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца
Шифра:
B0808.1.08.12
M 71.1.71.12
E 36.0.36.00
B0505.1.05.10
B0505.2.05.20
B0808.9.08.91
B0808.9.08.99
B0707.2.07.29
B0606.2.06.20
B0707.1.07.10
B0707.2.07.21
B0606.1.06.10
B0808.9.08.93
B0808.9.08.92
B0808.1.08.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Дарка Деурић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-413

Имеил:  d.deuric@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о рударству (Службени гласник Републике Српске број 59/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита у области рударства (Службени гласник Републике Српске број 14/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева
- Подаци о завршеној стручној спреми
- Подаци о радном искуству подносиоца захтјева

Обавезна документација
- Овјерена фотокопија личне карте
- Овјерен препис или фотокопија дипломе за лице које ће полагати стручни испит
- Доказ о потребном радном искуству у одговарајућем степену стручне спреме
- Потврда о опису посла који кандидат обавља или за који се оспособљава у привредном друштву
- Приједлог са најмање три теме за израду стручног рада
- Доказ о уплати трошкова за полагање стручног испита (400 КМ)

Накнада у КМ
400

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.