Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
262

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА МИНИРАЊА

Сврха одобрења
Утврђује се испуњење услова за издавање сагласности чиме се спречавају незгоде које могу угрозити живот људи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
Шифра:
K 74.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Мирослав Малетић

Адреса:  Десанке Максимовић 4 ,Бањалука

Телефон/Фаx:  057-226-930

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (РС 16/96, 110/03, 67/05, 1/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Скица минског поља
-Подаци о лицу које ће вршити минирање
-Количина експлозива за минирање
-Дан, вријеме и мјесто минирања

Обавезна документација
-Доказ о уплати прописане накнаде у износу од 150КМ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.