Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
756

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИХ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

Сврха одобрења
Провјеравају се услови који морају бити испуњени како рад са запаљивим течностима и гасовима не би угрозио сигурност на градилиштима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Вађење осталих руда и камена
- Вађење руда метала

Област:
- Вађење камена, пијеска и глине
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда обојених метала

Грана:
- Вађење осталих руда обојених метала
- Вађење руда гвожђа
- Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца
Шифра:
B0707.2.07.29
B0707.1.07.10
B0808.1.08.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Десанке Максимовић 4, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за држање експлозивних материја и о условима и начину њиховог коришћења (Службени гласник Републике Српске број 23/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Врста и капацитет складишта
- Локација

Обавезна документација
- Ситуациони план терена на коме се намјерава градити објекат са уцртаним габаритима постојећих објеката
- Технички опис терена приказано на ситуационом плану
- Технички опис објекта за који се тражи одобрење локације
- Попис врста и количина експлозивних материја који ће се ускладиштити у предметном објекту
- Доказ о уплати прописане накнаде у износу од 200 КМ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.