Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
310

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (РЈЕШЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ) ПО ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ, ДОПУНСКОМ ПРОЈЕКТУ И ПО ПРОЈЕКТУ ЗА ОБЈЕКТЕ ИЗГРАЂЕНЕ ИЗВАН ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

Сврха одобрења
Законит рад од стране привредних друштава и извођење свих рударских радова у складу са одобреним пројектом.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење осталих руда и камена
- Вађење руда метала
- Вађење сирове нафте и природног гаса
- Вађење угља и лигнита (мрког угља)

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење камена, пијеска и глине
- Вађење каменог угља
- Вађење лигнита (мрког угља)
- Вађење природног гаса
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда и камена, д. н.
- Вађење руда обојених метала
- Вађење сирове нафте

Грана:
- Дјелатности копова шљунка и пијеска, вађење глине и каолина
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
- Вађење каменог угља
- Вађење лигнита (мрког угља)
- Вађење минерала за хемијску производњу и производњу природних минералних ђубрива
- Вађење осталих руда и камена, д.н.
- Вађење осталих руда обојених метала
- Вађење природног гаса
- Вађење руда гвожђа
- Вађење руда уранијума и торијума
- Вађење сирове нафте
- Вађење соли
- Вађење тресета
- Вађење украсног камена и камена за грађевинарство, кречњака, гипса, креде и шкриљаца
Шифра:
B0808.1.08.12
M 71.1.71.12
E 36.0.36.00
B0505.1.05.10
B0505.2.05.20
B0808.9.08.91
B0808.9.08.99
B0707.2.07.29
B0606.2.06.20
B0707.1.07.10
B0707.2.07.21
B0606.1.06.10
B0808.9.08.93
B0808.9.08.92
B0808.1.08.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Дарка Деурић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-413

Имеил:  d.deuric@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о рударству (Службени гласник Републике Српске број 59/12)
Закон о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске број 110/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.