Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
192

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ПРОЈЕКТИМА

Сврха одобрења
Несметано приступање и извођење послова који су планирани у рударским пројектима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Истраживање и развој
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
Шифра:
K 74.2
K 73.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Борислав Адамовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 339-410, 339-581

Имеил:  b.adamovic@mper.vladars.net

Закон(и)

Закон о рударству-прећишћен текст (РС 107/05)
Закон о геолошким истраживањима (РС 51/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о подносиоцу захтјева
-Основни подаци о експлоатационом пољу
-Основни подаци о концесији
-Основни подаци о пројекту по коме треба да се изведу радови

Обавезна документација
-Пројекат по коме треба да се изведу радови
-Уговор о концесији за коришћење минералне сировине
-Рјешење којим се одобрава експлоатација
-Потврда о резервама минералне сировине
-Доказ о праву коришћења земљишта предвиђеног у пројекту
-Урбанистичка сагласност на пројекте
-Еколошка дозвола на пројекте
-Доказ о плаћеној накнади за промјену намјене пољопривредног земљишта
-Пројекат рекултивације
-Водопривредна сагласност на пројекте
-Републичка административна такса (202 КМ)

Накнада у КМ
202

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно, до завршетка изградње објекта по одобреном пројекту

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Негативан инспекцијски налаз, кршење одредби Закона о рударству

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор подношењем тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана од дана пријема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.