Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
759

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА

Сврха одобрења
Безбједна употреба запаљивих течности и гасова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа
- Производња кокса и рафинираних нафтних производа

Област:
- Производња основних хемикалија, ђубрива и азотних једињења, пластике и синтетичког каучука у примарним облицима
- Производња рафинисаних нафтних производа

Грана:
- Производња индустријских гасова
- Производња рафинисаних нафтних производа
Шифра:
C2020.1.20.11
C1919.2.19.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Врста и капацитет резервоара
- Локација резервоара
- Намјена кориштења

Обавезна документација
- Мишљење да није предвиђено одобрење за грађење
- Сагласност на локацију
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.