Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
246

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈА ЗА КОРИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА

Сврха одобрења
Безбједна употреба запаљивих течности и гасова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија, хемијских производа и вјештачких влакана
- Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива

Област:
- Производња хемикалија и хемијских производа
- Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива

Грана:
- Производња деривата нафте
- Производња основних хемикалија
Шифра:
DF23.2
DG24.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 337-191

Имеил:  -

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (РС 16/96, 110/03, 67/05, 1/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив и сједиште подносиоца захтјева
-Врста и капацитет резервоара
-Локација резервоара
-Намјена кориштења

Обавезна документација
-Мишљење да није предвиђено одобрење за грађење
-Сагласност на локацију
-Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.