Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
052

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ-ВОДОПРИВРЕДНА САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Сврха одобрења
Сагласност на пројектну документацију објекта за грађење а са аспекта заштите вода и животне средине те примјене најбоље расположиве технологије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности

Грана:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности
Шифра:
O 90.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Горан Шошкић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-368

Имеил:  m.stevanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (РС 13/02)
Закон о уређењу простора (РС 84/02, 55/02, 14/03, 112/06, 53/07)
Закон о водама (РС 50/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (РС 68/01)
Правилник о начину одржавања ријечних корита и водног земљишта (РС 34/03)
Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (РС 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (РС 44/01)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (РС 40/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о инвеститору
-Мјесто градње, к.ч.-К.О
-Врста и намјена објекта

Обавезна документација
-Захтјев
-Рјешење-Урбанистичка сагласност
-Пројектна документација (главни или изведбени пројекат)
-Доказ о уплати таксе (100 КМ)

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
годину дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
испуњавање потребних услова

Разлози за престанак важења одобрења
истеком предвиђеног роке или изградњом објекта предвиђеног пројектном документацијом

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.