Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
711

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАТРОМЕТА

Сврха одобрења
Безбједност лица и имовине

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Спортске, забавне и рекреативне дјелатности

Област:
- Забавне и рекреативне дјелатности

Грана:
- Остале забавне и рекреативне дјелатности
Шифра:
R 93.2.93.29

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о извођењу ватромета (Службени гласник Републике Српске број 47/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме лица које ће руковати пиротехничким средствима
- Мјесто, вријеме и сврха одржавања приредбе
- Количина пиротехничких средстава која ће се употријебити

Обавезна документација
- Мјере обезбјеђења(елаборат за извођење ватромета)
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
За дан извођења ватромета.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Подноси се МУП-у РС Инспекторат за ЕМ и послове ЗОП, путем ЦЈБ у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.