Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
456

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА РАД ВОДОПРИВРЕДНИХ ЛАБОРАТОРИЈА

Сврха одобрења
Оспособљеност лабораторија да у складу са најбоље расположивим технологијама врше физичкохемијске анализе отпадних, површинских и подземних вода

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Чедомир Стојановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-368

Имеил:  c.stojanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о административној служби у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06)
Закон о републичкој управи (Службени гласник Републике Српске бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о водама (Службени гласник Републике Српске бр. 50/06, 92/09 и 121/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (Службени гласник Републике Српске број 42/01)
Правилник о условима које морају испуњавати водопривредне лабораторије (Службени гласник Републике Српске број 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (Службени гласник Републике Српске број 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (Службени гласник Републике Српске број 44/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о инвеститору
- Мјесто локације лабораторије

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о регистрацији
- Референце предузећа
- Списак лабораторијске опреме
- Списак кадрова са референцама
- Пројектна документација објекта-лабораторије
- Акредитација инспекцијског тијела
- Акредитације испитне лабораторије
-Сертификат ИСО 9001:2000

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.