Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
051

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА РАД ВОДОПРИВРЕДНИХ ЛАБОРАТОРИЈА

Сврха одобрења
Оспособљеност лабараторија да у складу са најбоље расположивим технологијама врше физичкохемијске анализе отпадних, површинских и подземних вода

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности

Грана:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности
Шифра:
O 90.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Михајло Стевановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-368

Имеил:  m.stevanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о административној служби у управи Републике Српске (РС 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06)
Закон о републичкој управи (РС 118/08)
Закон о општем управном поступку (РС 13/02)
Закон о водама (РС 50/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (РС 42/01)
Правилник о условима које морају испуњавати водопривредне лабараторије (РС 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (РС 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (РС 44/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Податке о инвеститору
-Мјесто локације лабораторије

Обавезна документација
-Захтјев
-Рјешење о регистрацији
-Референце предузећа
-Списак лабораторијске опреме
-Списак кадрова са референцама
-Пројектна документација објекта-лабораторије
-Акредитација инспекцијског тијела
-Акредитације испитне лабораторије
-Сертификат ИСО 9001:2000

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.