Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
716

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

Сврха одобрења
Контрола промета експлозивним материјама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико

Грана:
- Трговина на велико хемијским производима
Шифра:
G 46.7.46.75

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  inspektorat.zop@mup.vladars.net

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Подаци о лицу које подноси захтјев
- Подаци о лицу које ће преузети експлозивне материје
- Подаци о лицу које ће руковати експлозивним материјама
- Технички назив експлозивне материје
- Сврха набавке
- Количина
- Подаци о смјештају експлозивне материје
- Подаци о начину превоза
- Вријеме и мјесто извођења радова са експлозивним материјама
- Рок до којег ће бити утрошене експлозивне материје

Обавезна документација
- Употребна дозвола за складиштење експлозива
- Увјерење о оспособљености лица за руковање експлозивним
материјама
- Потврда о регистрованој дјелатности
- Рјешење о испуњености минималних техничких услова за
обављање регистарске дјелатности
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
200 КМ за правна лица за одобрење од МУП-а у сједишту, за физичка лица 30 КМ. 50 КМ за правна лица за одобрење од ЦЈБ, а за физичка 10 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
До 90 дана, привредном друштву другом правном лицу и предузетнику; до 30 дана физичком лицу; до 1 године привредном друштву које експлозивне материје набавља из иностранства.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Уколико се набавка не изврши из оправданих разлога рок од 30, односно 90 дана, може се продужити само једном.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена
Физичком лицу није потребно одобрење за набавку пиротехничких производа за забаву 2. разреда, укупне количине до 2. кг експлозивног пуњења.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.