Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
705

Назив одобрења
МИШЉЕЊЕ О ПРЕДЛОЖЕНОМ ЧЛАНУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВЈЕРУ СТРУЧНОГ ЗНАЊА ЗА РУКОВАЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМА, ЗАПАЉИВИМ ТЕЧНОСТИМА И ГАСОВИМА

Сврха одобрења
Побољшавање сигурности у предузећима која се баве прометом експлозивних материја, запаљивих течности и гасова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Образовање

Област:
- Остало образовање

Грана:
- Остало образовање, д.н.
Шифра:
P 85.5.85.59

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину провјере стручног знања лица која могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима (Службени гласник Републике Српске број 23/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Имена и стручна спрема чланова комисије
- Сврха захтјева

Обавезна документација
- Извод из регистрације предузећа
- Доказ о школској спреми
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.