Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
736

Назив одобрења
ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ

Сврха одобрења
Запошљавање нестручног кадра и руковање оружјем од стране истог може угрозити безбједност грађана

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Административне и помоћне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Заштитне и истражне дјелатности

Област:
- Дјелатности приватне заштите

Грана:
- Дјелатности приватне заштите
Шифра:
N 80.1.80.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Бојана Сомболац

Адреса:  Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-180

Имеил:  

Закон(и)

Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 4/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Сврха дјелатности

Обавезна документација
- фотокопија личне карте издате у Републици Српској
- љекарско увјерење издато од овлашћене здравствене установе
- увјерење о некажњавању кривично и прекршајно
- доказ да није изречена заштитна мјера о обављању дјелатности

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 15 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.