Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
232

Назив одобрења
ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НОВЦА, ВРИЈЕДНОСНИХ ПАПИРА

Сврха одобрења
Спријечавање угрожавања живота и имовине других лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Истражне и заштитне дјелатности
Шифра:
K 74.6

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Стеван Берић

Адреса:  Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 337-180

Имеил:  

Закон(и)

Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (РС 50/02, 92/05, 91/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима обављања послова пратње и обезбјеђења новца, вриједносних папира, племенитих ковина, метала и других вриједности (РС 19/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Заштитни знак
-Лични подаци

Обавезна документација
-Акт о оснивању предузећа
-Доказ о држављанству РС или БиХ
-Доказ о пунољетности
-Љекарско увјерење
-Увјерење о некажњавању
-Увјерење о невођењу прекршајног поступка
-Доказ да није изречена заштитна мјера за обављање дјелатности
-Документација о пословном простору
-Акт о систематизацији
-Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.