Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
261

Назив одобрења
ИНИЦИЈАТИВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

Сврха одобрења
Додјела концесија оним правним лицима која су у стању обављати дјелатности које су предмет концесије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Пољопривреда, шумарство и риболов
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
- Саобраћај и складиштење
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Изградња објеката нискоградње
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за концесије

Контакт особа:  Предраг Ашкрабић

Адреса:  Саве Мркаља 16, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/490-890; 051/490-481

Имеил:  komisija@koncesije-rs.org

Закон(и)

Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде (Службени гласник Републике Српске бр. 45/07, 63/07 и 101/07)
Правилник о садржају и начину вођења Регистра уговора о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 108/06)
Пословник о раду Комисије за концесије (Службени гласник Републике Српске број 77/04)
Документ о политици додјеле концесија (Службени гласник Републике Српске број 31/06)
Упутство за процјену постојања јавног интереса код самоиницијативне понуде (Службени гласник Републике Српске број 103/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење о упису предузећа у регистар надлежног суда
- Биланс успјеха и биланс стања предузећа
- Списак дозвола или одобрења којима предузеће евентуално располаже
- Студија економске оправданости
- Опис пројекта и приједлог концесионе накнаде (ако нису наведени у студији економске оправданости)

Накнада у КМ
Према Правилнику о утврђивању критеријума за одређивање висине концесионе накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.