Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
228

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ОРУЖЈА, ДИЈЕЛОВА ЗА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈЕ

Сврха одобрења
Бављење дјелатношћу.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и трговина на мало; Оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; оправка предмета за личну употребу и домаћинство

Грана:
- Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
Шифра:
G 52.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051 / 334 - 357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (РС 13/02)
Закон о административним таксама и накнадама (РС 8/09)
Закон о оружју и муницији (РС 70/07, 24/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и дјелатност овлашћене организације,
- Лично име, ЈМБ, адресу пребивалишта и потпис овлашћеног лица у овлашћеној организацији,
- Списак оружја по врстама и количина,
- Врста муниције и количина.

Обавезна документација
- Овлаштење за бављењем регистроване дјелатности,
- Доказ о упису у судски регистар,
- Доказ о уплати накнаде.

Накнада у КМ
30

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Шест мјесеци.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико престане да испуњава један од услова за добијање одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.