Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
050

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ-ВОДОПРИВРЕДНА ДОЗВОЛА ЗА УПОТРЕБУ ВОДЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ

Сврха одобрења
Технички пријем изграђеног објекта обезбјеђује примјену најбољих расположивих технологија за заштиту животне средине и спровођења прописа

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности

Грана:
- Уклањање отпадних вода, одвоз смећа, санитарне и сличне дјелатности
Шифра:
O 90.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Михајло Стевановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 338-368

Имеил:  m.stevanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (РС 13/02)
Закон о уређењу простора (РС 84/02, 55/02, 14/03, 112/06, 53/07)
Закон о водама (РС 50/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о начину обрачунавања ПВН (РС 27/01)
Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (РС 68/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у површинске воде (РС 44/01)
Правилник о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (РС 44/01)
Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (РС 40/03)
Измјена одлуке о висини ПВН (РС 55/01)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Мјесто изграђеног објекта
-Врста и намјена објекта који је изграђен

Обавезна документација
-Захтјев
-Одобрење за грађење или одобрење за употребу (постојећи објекат)
-Документација која потврђује испуњење услова из издате водопривредне сагласности као и општих услова у складу са законским и подзаконским прописима
-Доказ о уплати таксе (150 КМ)

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
до 15 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
испуњење потребних услова

Разлози за престанак важења одобрења
истеком рока важности водне дозволе, одрицањем корисника од права из водне дозволе, и неискоришћењем права из водне дозволе, без оправданих разлога

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.