Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
854

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Сврха одобрења
Спречавање угрожавања заштићених природних добара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање

Грана:
- Архитектонске дјелатности
Шифра:
M 71.1.71.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Контакт особа:  Милијана Окиљ и Драган Ковачевић

Адреса:  Вука Караџића 4/6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/247-419; 051/247-545

Имеил:  rzzzs@blic.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)
Закон о спомен подручју Доња Градина (Службени гласник Републике Српске број 16/96)
Закон о републичкој управи (Службени гласник Републике Српске бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)
Закон о националним парковима (Службени гласник Републике Српске број 21/96)
Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Српске бр. 11/95 и 103/08)
Закон о заштити природе (Службени гласник Републике Српске број 20/14)
Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске број 124/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив подносиоца
- Сједиште подносиоца

Обавезна документација
- Студија о успостављању заштићеног природног добра
- Пројекат

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.