Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
175

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТЕ (ПРИРОДА)

Сврха одобрења
Спречавање угрожавања културно-историјског и природног насљеђа

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Рекреативне, спортске и културне дјелатности

Грана:
- Дјелатност библиотека, архива, музеја и остале културне дјелатности
Шифра:
O 92.5

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Контакт особа:  Јелена Кадић

Адреса:  Вука Караџића 4/ВИ,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 247-420

Имеил:  rzzzs@blic.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора (РС 84/02, 55/02, 14/03, 112/06, 53/07)
Закон о спомен подручју Доња Градина (РС 16/96)
Закон о националним парковима (РС 21/96)
Закон о заштити природе-пречишћени текст (РС 113/08)
Закон о заштити животне средине (РС 53/02, 109/05, 28/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (РС 7/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив подносиоца
-Сједиште подносиоца


Обавезна документација
-Комплетан плански документ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.