Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
518

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ И ЦЕРТИФИКАЦИЈУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБНАВЉАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА

Сврха одобрења
Овлашћење

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Драгана Зец

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-596

Имеил:  d.zec@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о органској производњи (Службени гласник Републике Српске број 12/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за рад контролних организација и начину вршења контроле у поступку органске производње (Службени гласник Републике Српске број 77/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Такса
- Акт о акредитацији (у складу са домаћим, европским и међународним стандардима)
- Рјешење о регистрацији пословних субјеката
За обнављање рјешења: годишњи извјештај о извршеној стручној контроли и цертификацији, извјештај о насталим промјенама у организацији овлашћене контролне организације у току претходне године, други документи ако је потребно

Накнада у КМ
10,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
У складу са чл. 9. и 10. закона и чланом 3. правилника

Разлози за престанак важења одобрења
У складу са законом и правилником

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.