Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
515

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ЗА РАД ЛАБОРАТОРИЈАМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Сврха одобрења
Одобрење за обављање дјелатности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Николина Марчета

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-397

Имеил:  n.marceta@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске број 52/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима које морају да испуњавају овлаштене лабораторије за испитивање средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске број 101/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Извод из судског регистра
- Списак опреме и уређаја и назив методе за коју се захтијева овлаштење
- Доказ о испуњености услова у погледу стручног кадра са одговарајућом стручном спремом
- Документација о организацији лабораторије и расподјели одговорности, одговорном лицу лабораторије и одговорном лицу за осигурање квалитета
- Изјава да посједује документацију о стандардним оперативним поступцима за извођење лабораторијских испитивања и пословник о квалитету
- Изјава о примјени принципа добре лабораторијске праксе
- Потврда о акредитацији лабораторије у складу са захтјевима стандарда ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2006
- Доказ о испуњености услова у погледу стручног кадра из уже научне области заштите биља и агроекологије

Накнада у КМ
10,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење захтјева за добијање овлаштења за рад лабораторија за испитивање средстава за заштиту биља

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак испуњавања услова прописаних правилником

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.