Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
633

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНЕ ОБУКЕ

Сврха одобрења
Стручну обуку за одржавање кочница жељезничких возила могу да врше само овлаштене институције.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о жељезницама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 110/03, 59/08 и 24/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство за одржавање кочница жељезничких возила (245) (Службени гласник Републике Српске бр. 48/05, 28/15 и 46/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Доказ да су регистроване за обављање наведене дјелатности
- Да имају стручне кадрове за извођење обуке из области кочне технике
- Да располажу одговарајућом опремом и пословним просторијама за извођење обуке

Накнада у КМ
0.00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.