Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
163

Назив одобрења
ЕНЕРГЕТСКИ ЦЕРТИФИКАТ ЗГРАДЕ

Сврха одобрења
На основу Извјештаја овлашћеног лица које је извршило енергетски преглед зграде и утврдило енергетску класу зграде, Фонд издаје енергетски цертификат

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност

Контакт особа:  Младен Нинковић

Адреса:  Краља Алфонса XИИИ, број 21

Телефон/Фаx:  051/231-340

Имеил:  info@ekofondrs.org

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата (Службени гласник Републике Српске бр. 30/15 и 93/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име наручиоца/овлаштеног правног лица, адреса и мјесто, телефон, факс, мејл
- Име инвеститора/власника објекта, врста зграде, адреса и мјесто, к.ч., к.о., година изградње
- Детаљни подаци о енергетским карактеристикама објекта
- Цијена извршених услуга енергетског прегледа која је дефинисана уговором између наручиоца енергетског прегледа и овлаштеног правног лица

Обавезна документација
- Детаљан извјештај о енергетском прегледу зграде који садржи и копије лиценци/овлаштења за вршење енергетског прегледа зграде
- Образац захтјева за израду енергетског цертификата зграде
- Испуњен образац за вођење евиденције о издатим енергетским цертификатима зграда
- Копија уговора о услугама вршења енергетског прегледа зграде

Накнада у КМ
Обрачунава се у складу са чланом 33. Правилника

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико се независном контролом према одредбама Правилника Извјештај о енергетском прегледу оцијени као негативан, потребно је поново извршити енергетски преглед објекта те издати нови енергетски цертификат.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.