Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
173

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСКОПАВАЊА

Сврха одобрења
Заштита археолошког локалитета од нестручних интервенција, девастације и уништења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале јавне, комуналне, друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Рекреативне, спортске и културне дјелатности

Грана:
- Дјелатност библиотека, архива, музеја и остале културне дјелатности
Шифра:
O 92.5

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Контакт особа:  Љубица Срдић

Адреса:  Вука Караџића 4/ВИ,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 247-551

Имеил:  ljubicasrdic@heritagers.org

Закон(и)

Закон о културним добрима (РС 11/95, 103/08)
Закон о републичкој управи (РС 118/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив научне установе или установе заштите
-Адреса
-Подаци о стручном кадру
-Подаци о опреми за истраживање

Обавезна документација
-Пројекат о археолошким истраживањима
-Доказ о средствима за истраживање
-Доказ о средствима за спровођење мјера заштите
-Дневник радова по завршетку посла
-Друга прикупљена документација
-Извјештај по завршетку радова
-Комплетна документација у року од годину дана
-Документација о стручном кадру
-Документација о опреми

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.